'Εργα οικοδομικά- Προσθήκη κατ΄επέκταση κτιρίου ΣΑΚΑ - Προϋπολογισμός 108.878,00€ - Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
Κατασκευή κτιρίου λέσχης αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών στο campus Ψυχικού.

- Εθνική Τράπεζα καταστήματα Χαλκίδας, Κύμης, Ιστιαίας, Καμμένα Βούρλα, Λιβαδειά - Προϋπολογισμός 763.080,00€ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Ανακαίνιση και ανακατασκευή καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

- Αποχέτευση λυμάτων στις παιδικές κατασκηνώσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στη Μαλακάσα - Προϋπολογισμός 170.000,00€, ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων/ Δ/νση Κτιριακών Έργων Δ8.
Κατασκευή συστήματος αποχετεύσεων λυμάτων των παιδικών κατασκηνώσεων.

Φωτογραφίες εκτελεσμένων έργων