Βραχοπροστασία - Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων - Σταθεροποίηση πρανών


Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας από 500 kJ 8000 kJ.

- Προστασία πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι-Προυσός - Προϋπολογισμός 2.950.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Κατασκευή - τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ και επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα μεταλλικά πλέγματα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα. Κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα.

- Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων στο Δερβένι Ευβοίας - Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Κατασκευή - τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 5000 kJ και 2000 kJ και επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα.

- Συντήρηση και προστασία πρανών στην επαρχιακή οδό Μουρίκι-Λουκίσια-Χάλια (θέση Κοκόσι) - Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Κατασκευή - τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ και 500 kJ και επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα μεταλλικά πλέγματα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα.

- Αποκατάσταση ασφάλειας πρανούς Ε.Ο. 25 λόγω βλαβών από τους σεισμούς - Προϋπολογισμός 541.227,85€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.
Κατασκευή φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ για την σταθεροποίηση πρανών.

Φωτογραφίες εκτελεσμένων έργων