Τα Έργα μας

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει δημόσια έργα οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικών και λιμενικών και πολλά ιδιωτικά οικοδομικά έργα.