Φράχτες Ανάσχεσης

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας από 500 kJ 8000 kJ, προμήθεια και τοποθέτηση.

Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 541.227,85€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κατασκευή φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ για την σταθεροποίηση πρανών.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 2.950.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ και επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα μεταλλικά πλέγματα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα. Κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 5000 kJ και 2000 kJ και επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα.