Φράχτες Ανάσχεσης

Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενέργειας από 500 kJ 8000 kJ, προμήθεια και τοποθέτηση.

Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 150.000.000,00€ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/-Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Υ.Υ.
Το έργο αυτό αποτελεί χάραξη νέας οδού σε βραχώδη περιοχή με ορύγματα μεγάλου ύψους. Για την εξασφάλιση της οδού ταχείας κυκλοφορίας, τα ορύγματα επενδύθηκαν με με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα, ελεύθερο πλέγμα και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα. Επίσης κατασκευάστηκαν οπλισμένα επιχώματα, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 2.950.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας από 500kJ εώς 1000 kJ. Στο έργο αυτό κατασκευάστηκαν τοιχία αντιστήριξης εξ οπλισμένου σκυροδέματος, για να τοποθετηθούν οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Επίσης τοποθετήθηκαν φράχτες σε υφιστάμενα τοιχία με διάτρηση των αγκυρίων βάσεων και συρματοσχοίνων σε βάθη έως 3 μέτρα. Η επαρχιακή οδός που συνδέει το Καρπενήσι με τον Προυσό έχει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας, ειδικώς του καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους ο κόσμος επισκέπτεται το ομώνυμο Μοναστήρι. Για το λόγο αυτό, το έργο βραχοπροστασίας που εκτελέσαμε ήταν καίριας σημασίας, καθώς στην περιοχή παρατηρούνται πολλές αποκολλήσεις βραχοτεμαχίων.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Tοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ σε ύψος 30μέτρων. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε επί του Β.Ο.Α.Κ. στη θέση Νωπήγεια έξω από τα Χανιά. Το πρανές είχε σημειώσει κατολισθήσεις κατά το παρελθόν και για το λόγο αυτό, κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης, εφαρμόστηκαν μέτρα προστασίας που μεταξύ άλλως περιλάμβαναν και την τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων σε τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα στην νέα χάραξη της επαρχιακής οδού που ενώνει την Π. Επίδαυρο με την Καλλονή. Τα πρανή στην περιοχή αυτή είναι απότομα και μεγάλα σε ύψος και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων , όπου τα πρανή αυτά δεν ήταν δυνατόν να επενδυθούν με ελεύθερο πλέγμα.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.779.785,44€/ Περιφέρεια Θεσσαλίας/Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Τρικάλων
Το αντικείμενο του έργου αφορά στις εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας της υφισταμένης κατάστασης στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Θεόπετρας στα εξωτερικά πρανή, στην διαδρομή πρόσβασης και κατασκευής των απαιτουμένων μέτρων στερέωσης των βραχωδών πρανών στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 1.460.000,00€ - Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων και κατασκευή στέγαστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία της οδού από βραχοπτώσεις και τη σταθεροποίηση των πρανών. Ανάντι του κατασκευασμένου στεγάστρου, τοποθετήθηκε φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ, ο οποίος ήταν απαραίτητος για την ασφαλή διέλευση οχημάτων στο συγκερκιμένο σημείο της επαρχιακής οδού Ροδιάς – Συκαμινέας.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Η συνδετικής οδός μεταξύ Σχίνου και Αλεποχωρίου είναι κατασκευασμένη σε απότομα πρανή τα οποία σε συγκεκριμένα σημεία παρουσιάζουν έντονες βραχοπτώσεις. Το ύψος των πρανών είναι μεγάλο και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων στο σημείο που δεν ήταν δυνατή η κάλυψη του πρανούς με πλέγμα.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 5000 kJ και 2000 kJ. Στην περιοχή του Δερβενίου, επί της επαρχιακής οδού που ενώνει την Βόρεια με τη Νότια Εύβοια, παρατηρούνται έντονες καταπτώσεις βραχοτεμαχίων από ένα πρανές που υπερβαίνει τα 70μέτρα σε ύψος και τα 2 χιλιόμετρα σε μήκος. Στο πρανές αυτό, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες φάσεις, φράχτες ανάσχεσης τόσο σε τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα στην οριογραμμή του οδοστρώματος όσο και σε ύψη που μεταβάλλονται από 15 έως 40 μέτρα.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ευβοίας
Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων 500kJ – 1000kJ σε ύψος. Το πρανές στη θέση Κοκόσι είναι άνω των 70 μέτρα ύψος και συχνά παρατηρείτο πτώσεις βραχοτεμαχίων. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ασφάλειας των διερχομένων οχημάτων, κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης, τοποθετήθηκαν φράχτες ανάσχεσης στα 20 μέτρα και στα 40 μέτρα ύψος από το οδόστρωμα.
Φράχτες Ανάσχεσης
Προϋπολογισμός 541.227,85€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στον νησί της Κεφαλλονιάς και συγκεκριμένα πλησίον του τεκτονικού ρήγματος του Χάρακα, παρατηρούνται συχνοί σεισμοί μεσαίας και μεγάλης έντασης, οι οποίοι διαταράσσουν τα πετρώματα και δίνουν έντονες καταπτώσεις. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε φράχτης απορρόφησης ενέργειας 2000kJ προς συμπλήρωση υφιστάμενων φραχτών ανάσχεσης της περιοχής.