Οικοδομικά

Οικοδομικά έργα δημόσια, αλλά και ιδιωτικά, όπως αντιπαροχή, ανακαίνιση αλλά και κατασκευή εργοστασίων.

Οικοδομικά
Προϋπολογισμός 763.080,00€ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ανακαίνιση και ανακατασκευή καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
Οικοδομικά
Προϋπολογισμός 170.000,00€, ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων / Δ/νση Κτιριακών Έργων Δ8
Κατασκευή συστήματος αποχετεύσεων λυμάτων των παιδικών κατασκηνώσεων.
Οικοδομικά
Προϋπολογισμός 108.878,00€ - Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Κατασκευή κτιρίου λέσχης αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών στο campus Ψυχικού.