Προστασία Πρανών

Προστασία & Επενδύση πρανών με μεταλλικά πλέγματα ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα, πλέγματα υψηλής αντοχής από συρματόσχοινα.

Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα και κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.779.785,44€/ Περιφέρεια Θεσσαλίας/Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Τρικάλων
Το αντικείμενο του έργου αφορά στις εργασίες αποκατάστασης της ευστάθειας της υφισταμένης κατάστασης στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Θεόπετρας στα εξωτερικά πρανή, στην διαδρομή πρόσβασης και κατασκευής των απαιτουμένων μέτρων στερέωσης των βραχωδών πρανών στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.460.000,00€ - Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα. Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων και κατασκευή στέγαστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία της οδού από βραχοπτώσεις και τη σταθεροποίηση των πρανών.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.180.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα με επικάλυψη PVC και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλης αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ευβοίας
Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων 500kJ – 1000kJ και επένδυση πρανών με ελεύθερο και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τοποθέτηση και επένδυση πρανών με ελεύθερο και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα στην επαρχιακή οδό που ενώνει τον Πισαετό με τoν Σταυρό. Τα πρανή στην επαρχιακή οδό παρουσιάζουν μικρά ύψη και οι βραχοπτώσεις περιορίζονται στο μέτωπο του πρανούς.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 600.000,00€ Περιφέρεια Πελοποννήσου/Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας
Με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την συντήρηση του Επαρχιακού δρόμου Κοντοβάζαινα-Δήμητρα-Βάχλια-Λίμνη Λάδωνα καθώς και ο καθαρισμός των πρανών και επένδυση με πρανών με ελεύθερο πλέγμα, τοποθέτηση στηθαίων και τέλος στο ασφαλτοστρωμένο τμήμα θα κατασκευαστεί διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή στις οριογραμμές της οδού όπως επίσης θα τοποθετηθούν και πινακίδες όπου είναι αναγκαίο.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 600.000,00€ - Περιφέρεια Κρήτης/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας σε τμήματα δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν Χανίων με την τοποθέτηση πλέγματος, προκειμένου να σταθεροποιήσει μεγαλύτερα βραχοτεμάχια του πρανούς και να αποτρέψει το κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα από τυχόν καταπτώσεις.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 560.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του οδοστρώματος λόγω καθίζησης. Θα τοποθετηθεί εύκαμπτο μεταλλικό πλέγμα συγκράτησης καταπτώσεων όπου έχουμε έντονες καταπτώσεις. Η συντήρηση αφορά το οδικό δίκτυο που συνδέει τον οικισμό Άγναντης με τον οικισμό Αγ.Κωνσταντίνου Φθιώτιδας.