Προστασία Πρανών

Προστασία & Επενδύση πρανών με μεταλλικά πλέγματα ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα, πλέγματα υψηλής αντοχής από συρματόσχοινα.

Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.460.000,00€ - Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα. Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων και κατασκευή στέγαστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία της οδού από βραχοπτώσεις και τη σταθεροποίηση των πρανών.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 1.180.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα με επικάλυψη PVC και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλης αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 2.000.000,00€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
Επένδυση πρανών με πλήρως ακυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα για τη συγκράτηση βραχοπτώσεων και τη σταθεροποίηση πρανών.
Προστασία Πρανών
Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα και κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.