Οικοδομικά

Προϋπολογισμός 763.080,00€ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Ανακαίνιση και ανακατασκευή καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.