Οδοποιία

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Εφαρμογή πολεοδομικού σχεδίου στην οδό Κυπραίου, οδοποιία, κατασκευή πεζοδρομίων, νησίδων, πλακοστρώσεις, σήμανση, διαγράμμιση.