Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 523.000,00€ - Περιφέρεια Κρήτης/ Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα δήμος Ηρακλείου
Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του πρανούς που έχει υποχωρήσει στην οδό Κωνσταντίνου Αστρινάκη, και στην πρόληψη των καταπτώσεων κατά μήκος της επαρχιακής οδού που διέρχεται από τον οικισμό του Αγίου Βλάση.