Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 1.180.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο και ελεύθερο πλέγμα με επικάλυψη PVC και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλης αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα.