Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 560.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα/Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του οδοστρώματος λόγω καθίζησης. Θα τοποθετηθεί εύκαμπτο μεταλλικό πλέγμα συγκράτησης καταπτώσεων όπου έχουμε έντονες καταπτώσεις. Η συντήρηση αφορά το οδικό δίκτυο που συνδέει τον οικισμό Άγναντης με τον οικισμό Αγ.Κωνσταντίνου Φθιώτιδας.