Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 1.460.000,00€ - Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων και κατασκευή στέγαστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία της οδού από βραχοπτώσεις και τη σταθεροποίηση των πρανών. Ανάντι του κατασκευασμένου στεγάστρου, τοποθετήθηκε φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ, ο οποίος ήταν απαραίτητος για την ασφαλή διέλευση οχημάτων στο συγκερκιμένο σημείο της επαρχιακής οδού Ροδιάς – Συκαμινέας.