Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων σε τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα στην νέα χάραξη της επαρχιακής οδού που ενώνει την Π. Επίδαυρο με την Καλλονή. Τα πρανή στην περιοχή αυτή είναι απότομα και μεγάλα σε ύψος και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων , όπου τα πρανή αυτά δεν ήταν δυνατόν να επενδυθούν με ελεύθερο πλέγμα.