Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
Επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα και τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα και κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.