Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 2.500.000,00€ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Tοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ σε ύψος 30μέτρων. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε επί του Β.Ο.Α.Κ. στη θέση Νωπήγεια έξω από τα Χανιά. Το πρανές είχε σημειώσει κατολισθήσεις κατά το παρελθόν και για το λόγο αυτό, κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης, εφαρμόστηκαν μέτρα προστασίας που μεταξύ άλλως περιλάμβαναν και την τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.