Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τοποθέτηση και επένδυση πρανών με ελεύθερο και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα στην επαρχιακή οδό που ενώνει τον Πισαετό με τoν Σταυρό. Τα πρανή στην επαρχιακή οδό παρουσιάζουν μικρά ύψη και οι βραχοπτώσεις περιορίζονται στο μέτωπο του πρανούς.