Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 5000 kJ και 2000 kJ και επένδυση πρανών με μεταλλικά πλέγματα.