Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 1.000.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 5000 kJ και 2000 kJ. Στην περιοχή του Δερβενίου, επί της επαρχιακής οδού που ενώνει την Βόρεια με τη Νότια Εύβοια, παρατηρούνται έντονες καταπτώσεις βραχοτεμαχίων από ένα πρανές που υπερβαίνει τα 70μέτρα σε ύψος και τα 2 χιλιόμετρα σε μήκος. Στο πρανές αυτό, έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες φάσεις, φράχτες ανάσχεσης τόσο σε τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα στην οριογραμμή του οδοστρώματος όσο και σε ύψη που μεταβάλλονται από 15 έως 40 μέτρα.