Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 78.840,00€- Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων / Διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Κεφαλλονιάς
Το συγκεκριμένο έργο αφορά την επένδυση πρανούς και κατασκευή τοίχου από συρματοκιβώτια στη θέση Μέγας Λάκκος – Κεφαλληνίας