Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 2.950.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας από 500kJ εώς 1000 kJ. Στο έργο αυτό κατασκευάστηκαν τοιχία αντιστήριξης εξ οπλισμένου σκυροδέματος, για να τοποθετηθούν οι φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων. Επίσης τοποθετήθηκαν φράχτες σε υφιστάμενα τοιχία με διάτρηση των αγκυρίων βάσεων και συρματοσχοίνων σε βάθη έως 3 μέτρα. Η επαρχιακή οδός που συνδέει το Καρπενήσι με τον Προυσό έχει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας, ειδικώς του καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους ο κόσμος επισκέπτεται το ομώνυμο Μοναστήρι. Για το λόγο αυτό, το έργο βραχοπροστασίας που εκτελέσαμε ήταν καίριας σημασίας, καθώς στην περιοχή παρατηρούνται πολλές αποκολλήσεις βραχοτεμαχίων.