Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 2.950.000,00€ - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
Κατασκευή – τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ και επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα μεταλλικά πλέγματα και κατασκευή πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος υψηλής αντοχής από γαλβανισμένα συρματόσχοινα. Κατασκευή τοιχίων για βραχοπαγίδα.