Προστασία Πρανών

Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων.