Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 1.130,000,00€ - Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Η συνδετικής οδός μεταξύ Σχίνου και Αλεποχωρίου είναι κατασκευασμένη σε απότομα πρανή τα οποία σε συγκεκριμένα σημεία παρουσιάζουν έντονες βραχοπτώσεις. Το ύψος των πρανών είναι μεγάλο και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων στο σημείο που δεν ήταν δυνατή η κάλυψη του πρανούς με πλέγμα.