Οδοποιία

Προϋπολογισμός 3.000.00,00€ - Περιφέρεια Αττικής/ΔΔΕ
Απόξεση παλαιού και στρώση νέου αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα με παράλληλη χρήση της εθνικής οδού από τα οχήματα.