Εταιρία

ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Σχετικά με εμάς

Η ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και μελετών και την δραστηριοποίησή της στον εμπορικό και τουριστικό τομέα. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Εκάλη Αττικής, επί της οδού Κέδρων αρ. 26, όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι αποθήκες με τα μηχανήματα έργου και το μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρεία έχει εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων 3ης κατηγορίας ΜΕΕΠ και έχει κατασκευάσει έργα οδοποιίας, υδραυλικών, οικοδομικά και λιμενικά έργα για φορείς του δημοσίου, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Περιφέρειες όπως η Περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων κ.α. Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει πολλά ιδιωτικά οικοδομικά έργα από πελάτες όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εταιρείες εμφιάλωσης οίνου, εταιρείες ξυλείας κ.α.

Στον τομέα έργων οδοποιίας συμπεριλαμβάνονται οδοποιίες εθνικών και επαρχιακών οδών, υπόγειες διαβάσεις, έργα συντήρησης οδικού δικτύου, σήμανσης οδών και ειδικά τεχνικά έργα όπως κατασκευή – συντήρηση αρμών και εφεδράνων γεφυρών, κατασκευή και συντήρηση γεφυρών σήμανσης και έργα προστασίας από βραχοπτώσεις, όπως επένδυση πρανών, φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων και στέγαστρα βραχοπροστασίας από σκυρόδεμα.

Στον τομέα των υδραυλικών έργων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας όπως καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή τεχνικών έργων σε κοίτες ποταμών και έργα συντήρησης- καθαρισμού φρεατίων και αγωγών.

Στον τομέα των οικοδομικών έργων μεταξύ άλλων έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικές οικοδομές στην Αττική, έργα σε παιδικές κατασκηνώσεις, έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, αποθήκες, κτήρια σε σχολικά συγκροτήματα, στρατιωτικά κτήρια και πολλά έργα ανακαίνισης εμπορικών καταστημάτων και οικοδομών.

Στον τομέα των λιμενικών έργων μεταξύ άλλων έχουν κατασκευαστεί έργα προστασίας ακτογραμμής με εφαρμογές ύφαλου σκυροδέματος, λιθορριπές ογκόλιθων και διαφραγματικά τοιχία.

Η εταιρεία έχει αναλάβει στατικές μελέτες, μελέτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, και έχει επενδύσει σε τουριστικές υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών.

Στα ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, περιλαμβάνονται μηχανικοί και αρχιτέκτονες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εργοδηγοί και εργατικό προσωπικό με πολυετή πείρα και συνεχόμενη επιμόρφωση, τεχνικοί ασφαλείας, λογιστές και υποστηρικτικό προσωπικό. Το όραμα της εταιρείας μας είναι συνεχώς να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, αναλαμβάνοντας νέα έργα και προκλήσεις, στηριζόμενοι στις γνώσεις μας και στην αρμονική συνεργασία των μελών της ευρείας μας οικογένειας.