Ειδικά Έργα

Προϋπολογισμός 192.200,00 € - Περιφέρεια Αττικής / Διεύθυνση τεχνικής ενότητας περιφερειακής ενότητας δήμου Αχαρνών
Πρόκειται για Άνω Διάβαση με έγχυτο φορέα προεντεταμένης κιβωτοειδούς διατομής δύο κλάδων κυκλοφορίας και επτά (7) ανοιγμάτων , η οποία εξυπηρετεί τη σύνδεση περιοχών εκατέρωθεν της Σ/Γ Αθηνών – Θεσσαλονίκης εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών . Το συγκεκριμένο έργο αφορά αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής και αποκατάσταση όλων των βλαβών της γέφυρας.