Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 541.227,85€ - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κατασκευή φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορροφητικής ικανότητας 1000 kJ για την σταθεροποίηση πρανών.