Ειδικά Έργα

Προϋπολογισμός 3.150.000,00€ - Περιφέρεια Αττικής / Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Μελέτη και κατασκευή νέων γεφυρών σήμανσης, καθαίρεση παλαιών και συντήρηση των υφιστάμενων και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής.