Φράχτες Ανάσχεσης

Προϋπολογισμός 150.000.000,00€ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/-Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Υ.Υ.
Το έργο αυτό αποτελεί χάραξη νέας οδού σε βραχώδη περιοχή με ορύγματα μεγάλου ύψους. Για την εξασφάλιση της οδού ταχείας κυκλοφορίας, τα ορύγματα επενδύθηκαν με με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα, ελεύθερο πλέγμα και πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα. Επίσης κατασκευάστηκαν οπλισμένα επιχώματα, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 1000kJ.